Usługi

Usługi świadczone przez firmę są w dużej części merytorycznie powiązane z dostarczanymi systemami teleinformatycznymi, w szczególności produktami: HIS Eskulap, ERP Impuls EVO oraz BI – „Healthcare Business Intelligence”. Składają się na nie usługi:

  • związane z infrastrukturą: instalacja, konfiguracja, parametryzacja oprogramowania, przenoszenie danych, usługi instalacyjne.   
  • wdrożeniowe: instalacja, konfiguracja, parametryzacja oprogramowania, przenoszenie danych, usługi integracyjne.   
  • obejmujące dostawy aparatury medycznej: adaptacja pomieszczeń, podłączenie i konfiguracja, integracja z oprogramowaniem aplikacyjnym;
  • związane z projektowaniem i budową sieci LAN: okablowanie strukturalne, urządzenia aktywne, sieci WiFi, bezpieczeństwo;
  • szkolenia dla personelu: oprogramowanie aplikacyjne, środowiska operacyjne, bazy danych,
  • konsultingowe: analiza potrzeb pod kątem określenia zakresu ilościowego projektu, analiza przedwdrożeniowa,  nadzór inżynierski,
  • serwisowe: nadzór autorski obsługa błędów i konsultacji, ewidencja i obsługa zgłoszeń z wykorzystaniem portalu helpdesk typu "bugtracker"

Kompetencje naszych specjalistów potwierdzone są certyfikatami z metodologii zarządzania projektami Prince2 zarówno Foundation jak i Practitioner, z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych ORACLE oraz systemami operacyjnymi. Identycznie potwierdzone są uprawnienia osób odpowiedzialnych za budowę poszczególnych platform systemowych czy środowisk RDBMS. Wachlarz dostarczanych produktów i doświadczenia pozyskane we wdrożeniach projektów informatycznych w jednostkach różnej skali i specjalizacji pozwalają na konstruktywne wykorzystanie posiadanej wiedzy w nowych realizacjach.

W ostatnich miesiącach firma podjęła się kompleksowego zarządzania środowiskami IT w podmiotach leczniczych. Pierwsze doświadczenia w tym obszarze są obiecujące i pozwalają przyjąć założenie, że usługi polegające na outsourceing-u IT zostaną niebawem wprowadzone do oferty firmy w pełnym zakresie.

TOP