USŁUGI

W związku z prowadzoną działalnością oraz koncentracją na sektorze ochrony zdrowia większa część usług jest merytorycznie powiązana z dostarczanymi systemami teleinformatycznymi.

Do najważniejszych należy zaliczyć

  • wdrożeniowe: instalacja, konfiguracja, parametryzacja, migracja danych, usługi integracyjne,
  • konsultingowe: analiza potrzeb, doradztwo organizacyjne, analizy zarządcze, identyfikacja słabych punktów,
  • instruktażowe:  oprogramowanie aplikacyjne, środowiska operacyjne, bazy danych,
  • serwisowe: nadzór autorski oraz serwis dostarczanego oprogramowania i infrastruktury,
  • projektowanie i dostawa środowisk ICT: klastry, wirtualizacja, środowiska operacyjne,
  • obejmujące dostawy aparatury medycznej: adaptacja pomieszczeń, podłączenie i konfiguracja, integracja z oprogramowaniem aplikacyjnym,
  • związane z projektowaniem i budową sieci LAN: okablowanie strukturalne, urządzenia aktywne, sieci WiFi, bezpieczeństwo.

Zespół

Personel zatrudniony w firmie to w zdecydowanej większości pracownicy merytoryczni, wykonujący prace wdrożeniowe związane z uruchamianiem i utrzymaniem systemów informatycznych w ponad 120 jednostkach ochrony zdrowia w całej Polsce. Nasi eksperci w dziedzinie projektowania i zarządzania środowiskami informatycznymi zrealizowali do tej pory dziesiątki wdrożeń obejmujących integrację dostarczanych systemów IT z systemami zastanymi u klientów. Kompetencje naszych specjalistów potwierdzone są wieloma certyfikatami z metodologii zarządzania projektami Prince 2 zarówno Foundation jak i Practitioner, z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych ORACLE oraz systemami operacyjnymi. Zadowolenie klientów potwierdzają referencje powdrożeniowe.
To, co spółkę wyróżnia, to duża znajomość specyfiki rodzimej ochrony zdrowia. Wieloletnie doświadczenie na tym rynku wykazało, że podejście do wdrożenia ma istotny wpływ na projekt. Wspólne ustalenia z klientem, a później wykonanie zadań zgodnie z ustaleniami nie zawsze wystarczają do sukcesu. Należy pamiętać o szczególnym rodzaju działalności szpitali, gdzie nadrzędnym zadaniem jest dbanie o zdrowie i życie pacjentów. Osoby prowadzące projekt informatyczny w jednostce ochrony zdrowia muszą mieć tego świadomość i w takich sytuacjach kluczowe okazuje się doświadczenie jakim dysponuje zespół projektowy. Istotnym elementem każdego wdrożenia są usługi konsultingowe, niezbędne by projekt mógł przejść do fazy realizacji.

Jakość

W styczniu 2017 roku spółka zakończyła z powodzeniem procedurę certyfikacji, uzyskując prawo do posługiwania się oznaczeniami ISO:9001:2015 i ISO 27001:2013. Analizie podlegały procesy odpowiadające za tworzenie i nadzorowanie powstających systemów informatycznych z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa. Uzyskanie certyfikacji stanowi potwierdzenie zaangażowania całej organizacji w doskonalenie metod i sposobów działania oraz stanowi zwieńczenie procesu połączenia spółek w jedną organizację.

GÓRA