Sprzęt medyczny

Dostarczamy urządzenia umożliwiające pracę bezpośrednio z urządzenia w systemie informatycznym HIS, usprawniając wprowadzanie i zarządzanie danymi pacjentów, leków oraz tworzonej dokumentacji medycznej. Wykonujemy integracje z większością urządzeń dostępnych na rynku i porozumiewających się za pomocą ustandaryzowanych protokołów komunikacji. Drugim ważnym obszarem naszej działalności jest projektowanie rozwiązań dla pracowni diagnostycznych wspierając ich migrację w kierunku częściowego lub pełnego ucyfrowienia.

Potrzebujesz urządzenia, oprogramowania? Współpracujemy z wieloma firmami na całym świecie, dlatego znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie!

Tablety medyczne umożliwiają wprowadzanie danych bezpośrednio przy pacjencie, podgląd danych medycznych, wykonywanie zleceń w trakcie obchodu bez konieczności przepisywania informacji z dokumentacji papierowej. Urządzenia spełniają normy odporności na upadki, wodoodporności oraz umożliwiają dezynfekcję zgodnie ze standardami obowiązującymi w placówkach ochrony zdrowia. Bezpieczeństwo danych i dostępu do systemu jest gwarantowane dzięki zastosowaniu logowania za pomocą karty tak jak do systemów stacjonarnych.

Urządzenia do skanowania dokumentów i ich integracja z systemem umożliwiają łatwe i szybkie skanowanie oraz zarządzanie dokumentacją medyczną za pomocą panelu dotykowego. Dzięki temu proces tworzenia, archiwizacji i obiegu dokumentacji medycznej jest znacznie prostszy. Integracja ułatwia przenoszenie dokumentów skanowanych do systemu. Dokumenty przechowywane są w Archiwum Dokumentów Cyfrowych Systemu Eskulap.

Monitory funkcji życiowych umożliwiają monitorowanie ciśnienia, pulsu, temperatury oraz wysycenia tlenem SpO2. Integracja polega na komunikacji między serwerami Systemu Eskulap oraz systemu monitorów firmy WelchAllyn z użyciem protokołu HL7.

Maszyny laboratoryjne. System Eskulap posiada ponad 150 sterowników do różnych maszyn laboratoryjnych z zakresu biochemii, histopatologii, bakteriologii, immunologii, serologii, hematologii.

Systemy Kierowania Przepływem Klientów zwane potocznie systemami kolejkowymi lub kolejkomatami to rozwiązania znajdujące zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do  czynienia z masową obsługą klienta. Podstawowe korzyści to zarządzanie czasem pracy, optymalizacja ilości personelu, kontrola jakości i wydajności pracowników.

Stacje lekarskie

 • monitory medyczne renomowanych producentów,
 • oprogramowanie medyczne dopasowane do rodzaju badań,
 • oprogramowanie RIS które obsługuje rozliczenia z NFZ i w pełni współpracuje z oprogramowaniem medycznym.

Radiografia cyfrowa pośrednia (CR)

 • pierwszy krok do świata cyfrowego z wykorzystaniem analogowych aparatów RTG,
 • niskie koszty zakupy, szybka stopa zwrotu, kompletne rozwiązanie.

Radiografia cyfrowa bezpośrednia (DR)

 • najwyższa jakość obrazu,
 • mniejsze dawki promieniowania,
 • skalowalność i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb placówki,
 • możliwość wykorzystania detektorów przy wielu aparatach (również mobilnych),
 • dobór rozwiązania w zależności od potrzeb i możliwości budżetowych klienta.

Wszelkie urządzenie znajdujące się w pracownia diagnostyki obrazowej:

 • aparat rentgenowski,
 • tomograf komputerowy,
 • rezonans Magnetyczny,
 • mammograf,
 • USG,
 • inne.

Kompleksowa obsługa realizacji od budowy i adaptacji pomieszczeń, dostawy urządzeń po pozwolenia i zgody formalne.

Jednym z przykładów specyficznych rozwiązań, oferowanych przez nas jest system PAS.

Pain Assessment System (System Oceny Bólu) służy do oceny bólu na terenie placówki medycznej. Jest to system stworzony z myślą o wspieraniu personelu medycznego w zapobieganiu i leczeniu bólu odczuwanego przez pacjentów. Głównym celem pomiarów jest ustalenie stopnia nasilenia bólu w różnych punktach czasowych oraz większa skuteczności stosowanego leczenia przeciwbólowego. Poprzez regularną weryfikację poziomu bólu, mamy pełniejszą wiedzę na temat pacjenta i jego powrotu do zdrowia.

Dzięki wykorzystaniu systemu PAS, informacje o bólu wszystkich pacjentów, dostępne są dla wszystkich, którzy opiekują się danym pacjentem. System umożliwia pracę na danych statystycznych, generowanie wykresów bólu oraz porównywanie kilku trendów równolegle.

PAS pozwala na unowocześnienie i automatyzacje procedur szpitalnych. Poprawia organizację pracy pielęgniarek i pozwala na automatyczną digitalizację danych. Stanowi bardzo istotny krok ewolucyjny w sposobie kontroli poziomu bólu w szpitalach.

BROSZURA PAS DO POBRANIA

pas

TOP