Sprzęt medyczny

Dostarczamy głownie rozwiązania dla pracowni diagnostycznych wspierając ich migrację w kierunku częściowego lub pełnego ucyfrowienia. Ważnym segmentem wśród oferowanych urządzeń są tablety medyczne, opisane poniżej.

Potrzebujesz urządzenia, oprogramowania? Współpracujemy z wieloma firmami na całym świecie, dlatego znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie!

Stacje lekarskie

 • Monitory medyczne renomowanych producentów
 • Oprogramowanie medyczne dopasowane do rodzaju badań
 • Oprogramowanie RIS które obsługuje rozliczenia z NFZ i w pełni współpracuje z oprogramowaniem medycznym

Radiografia cyfrowa pośrednia (CR)

 • Pierwszy krok do świata cyfrowego z wykorzystaniem analogowych aparatów RTG
 • Niskie koszty zakupy, szybka stopa zwrotu, kompletne rozwiązanie

Radiografia cyfrowa bezpośrednia (DR)

 • Najwyższa jakość obrazu
 • Mniejsze dawki promieniowania
 • Skalowalność i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb placówki
 • Możliwość wykorzystania detektorów przy wielu aparatach (również mobilnych)
 • Cena = jakość – różne rozwiązania w zależności od portfelu klienta

Wszelkie urządzenie znajdujące się w pracownia diagnostyki obrazowej:

 • Aparat rentgenowski
 • Tomograf komputerowy
 • Rezonans Magnetyczny
 • Mammograf
 • USG
 • inne

Kompleksowa obsługa realizacji od budowy i adaptacji pomieszczeń, dostawy urządzeń po pozwolenia i zgody formalne.

Ciekawym przykładem specyficznych rozwiązań, oferowanych przez firmę jest system PAS.

Pain Assessment System (System Oceny Bólu) służący do oceny bólu na terenie placówki medycznej. Jest to urządzenie stworzone z myślą o służbie zdrowia i o tych, którzy mają na uwadze ból odczuwalny przez pacjentów.

Głównym celem pomiarów jest ustalenie stopnia nasilenia bólu w różnych punktach czasowych oraz większa skuteczności stosowanego leczenia przeciwbólowego. Poprzez regularną weryfikację poziomu bólu, mamy pełniejszą wiedzę na temat pacjenta i jego powrotu do zdrowia.

Dzięki wykorzystaniu systemu PAS, informacje o bólu wszystkich pacjentów, dostępne są dla wszystkich, którzy opiekują się danym pacjentem. System umożliwia pracę na danych statystycznych, generowanie wykresów bólu oraz porównywanie kilku trendów równolegle.

PAS pozwala na unowocześnienie i automatyzacje procedur szpitalnych. Poprawia organizację pracy pielęgniarek i pozwala na automatyczną digitalizację danych. Stanowi bardzo istotny krok ewolucyjny w sposobie kontroli poziomu bólu w szpitalach.

BROSZURA PAS DO POBRANIA

pas

TOP