Profil działalności

medhub koncentruje swoje działanie głównie na rynku ochrony zdrowia. Od początku istnienia jest zaangażowana w tworzenie sztandarowego produktu firmy, systemu klasy HIS Eskulap. Od blisko dekady część HIS oferowana jest wraz z systemem Impuls, który został zaprojektowany dla działów administracyjnych placówek medycznych i jest jednym z wiodących polskich systemów ERP. Rosnąca świadomość zwiększające się wymagania kadry menadżerskiej dotyczące analizy i raportowania odbywających się w jednostce medycznej procesów spowodowały rozszerzenie portfolio produktowego o system Helathcare Business Intelligence własnej produkcji. Umożliwia on kadrze menadżerskiej jednostek medycznych uzyskanie przekrojowych informacji napływających z całej organizacji.

Dostawom oprogramowania towarzyszy realizacja usług informatycznych związanych z wdrożeniem, kastomizacją i utrzymaniem systemów oraz zaawansowanych usług IT, takich jak budowa i konfiguracja środowisk systemowych i RDBMS. Wraz z oprogramowaniem, w oparciu o rozwiązania kooperantów, firma dostarcza infrastrukturę ICT niezbędną do funkcjonowania wdrażanych systemów.

Spółka zaopatruje szpitale w sprzęt medyczny posiadający możliwość współpracy z aplikacjami RIS/PACS wchodzącymi w skład HIS Eskulap. Ilość wdrożeń systemów medycznych w ponad 120 jednostkach na terenie całej Polski plasują medhub w pierwszej trójce dostawców na tym trudnym i wymagającym rynku.

Informacje w pigułce

 • Zatrudnienie: 95 osób
 • Siedziba: Poznań
 • Wysokość kapitału zakładowego: 996 000,00 zł
 • Wspólnicy: Probatus Sp. z o.o. (40%); IT Invest Sp. z o.o. (40%); Prof. Jerzy Brzeziński (12%), Tomasz Biały (8%)
 • Rada Nadzorcza: Marcin Michnicki (Przewodniczący RN), Prof.  Jerzy Brzeziński, Maciej Swat
 • Zarząd: Rafał Dunal (Prezes Zarządu), Ewa Dobaczewska-Szalczyk, Dr Jacek Kobusiński
 • Prokurenci: Sebastian Błaźniak; Paulina Wieliczko
 • Działalność w ujęciu terytorialnym: Teren całego kraju
 • Działalność w ujęciu biznesowym: IT w ochronie zdrowia
 • Klienci: ponad 100 palcówek medycznych
 • Planowane obroty w roku 2016: 20 mln
 • Rozrachunkowe konto bankowe: 87 1050 1025 1000 0090 3060 0747
TOP