Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Szpital z tradycjami i bardzo bogatą historią. Przez ponad 100 lat działalności w szpitalu zachodziło wiele, czasami burzliwych przemian. Jednak już w 2011 r. został nagrodzony dyplomem „Gazeli Biznesu 2011”. Nagroda ta przyznawana jest w rankingu organizowanym przez dziennik ekonomiczny „Puls Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm.

Zakres wdrożenia: część medyczna oraz administracja.

  • KLIENT Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. O. Bielawskiego w Kościanie
  • KATEGORIA ,
GÓRA