Wielkopolskie Centrum Onkologii

Jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Rocznie w Centrum hospitalizowanych jest 20.300 chorych, wykonywanych 6000 operacji oraz 4000 zabiegów ambulatoryjnych. Radioterapii poddawanych jest 6500 chorych.

Celem placówki jest odpowiedzialne podjęcie walki z chorobami nowotworowymi z zastosowaniem nowoczesnych metod leczenia i zarządzania, wykorzystując najnowsze dostępne technologie. Szpital pracuje na systemie Eskulap oraz Impuls.

  • CLIENT Wielkopolskie Centrum Onkologii
  • YEAR 2001
  • CATEGORY ,
TOP