Infrastruktura ICT

infrastrukturaICT

Od ponad 20 prowadzimy projekty, których celem jest informatyzacja polskiej służby zdrowia. Często już w czasie pierwszych spotkań z klientami spotykamy się z pytaniami jakie elementy infrastruktury teleinformatycznej są konieczne do osiągnięcia wyznaczonego celu?

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych pozwala nam na zaprojektowanie i zaoferowanie takiego środowiska IT, które jest odpowiedzią nie tylko na obecne potrzeby, ale zagwarantuje możliwość jego rozbudowy w przyszłości. Nasi eksperci w dziedzinie projektowania i zarządzania środowiskami informatycznymi zrealizowali do tej pory dziesiątki wdrożeń obejmujących integrację dostarczanych systemów IT z systemami zastanymi u klientów. Kompetencje naszych specjalistów potwierdzone są wieloma certyfikatami z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych oraz systemami operacyjnymi. Zadowolenie klientów potwierdzają referencje po wdrożeniowe. Największy nacisk przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań kładziony jest na zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie wrażliwych danych medycznych.

Wychodząc naprzeciw wielu pytaniom na schemacie poniżej prezentujemy środowisko referencyjne zaprojektowane dla wiodących systemów pozostających w naszej ofercie.

Systemy Eskulap oraz Impuls korzystają z rozwiązań bazodanowych firmy Oracle w wersjach wspieranych przez tego producenta. Wersja klient-serwer została zaprojektowana i wykonana w narzędziach Oracle Developer (Forms). Aplikacja Eskulap w wersji webowej została oparta o platformę ASP.NET (Framework wersja 4), stworzoną przez Microsoft. Oprogramowanie Health Busines Intelligence działa w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server.

infrastruktura-referencyjna

Rozwiązanie opiera się o serwer bazodanowy, przeznaczony pod systemy Eskulap i Impuls. Bezpieczeństwo przechowywania danych gwarantuje redundantnie zbudowany klaster Oracle RAC. Projektowanie rozwiązania w ten sposób gwarantuje najwyższy poziom dostępności oraz równomierne rozłożenie obciążenia. W przypadku awarii jednego z serwerów klastra, baza danych Oracle działa nadal na drugim. Odczuwalny jest spadek szybkości działania jednak funkcjonalność pozostaje niezmieniona. Klaster Oracle RAC wymaga wykupienia licencji dla 2 serwerów ( licencje Standard Edition 2 lub wyższe).

Zastosowana macierz powinna być odpowiednio wyskalowana. Jej pojemność musi przewidywać przestrzeń na przechowywanie danych elektronicznej dokumentacji medycznej, bazy danych oraz maszyny wirtualne. W przypadku składowania danych systemu PACS należy wziąć pod uwagę odpowiednią rozbudowę macierzy. Projektując rozwiązanie macierzowe konieczne jest przeanalizowanie jak dane będą przyrastały w czasie. Zapewnienie możliwości rozbudowy macierzy wraz z rosnącymi potrzebami placówki wydaje się być kluczowym zagadnieniem.

Środowisko wirtualne składa się z 4 serwerów (3 serwery aplikacyjne na których uruchomione są maszyny wirtualne oraz 1 serwer zarządzający środowiskiem wirtualnym (vCenter)). Zastosowane rozwiązanie środowiska wirtualnego oraz licencje Windows Server w wersji DataCenter pozwalają na migrację maszyny wirtualnej w locie, funkcję DataProtect oraz uruchomienie nielimitowanej liczby serwerów wirtualnych. Przy powyższych założeniach zwirtualizowane zostają usługi takie jak: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Eskulap NT, Centrum Certyfikacji, Kontroler Domeny, Poczta, Gruper.

Elementem dodatkowego zabezpieczenia jest Macierz NAS która powinna zostać umieszczona w innej lokalizacji niż serwery, a która będzie służyć do składowania kopii danych krytycznych takich jak baza danych Eskulap, dokumentacja medyczna.

TOP