SYSTEMY MEDYCZNE

System Klasy HIS Eskulap to kompleksowy, wielofunkcyjny system informatyczny przeznaczony dla jednostek ochrony zdrowia. Składa się z kilkudziesięciu modułów przeznaczonych dla użytkowników pełniących różne role w organizacji jednostki medycznej. System składa się z kilku głównych obszarów, zapewniających obsługę wszystkich procesów zachodzących w szpitalu. 
Obieg Pacjenta
Dokumentacja Medyczna
Gospodarka Farmaceutyczna
Diagnostyka
Aplikacje Zdalnego Dostępu
Administracja i Komunikacja
Koszty i Rozliczenia

System Klasy ERP Impuls EVO to zintegrowany pakiet aplikacji wspomagający zarządzanie jednostką ochrony zdrowia. Usprawnia zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych. Wspomaga prowadzenie efektywnej i wydajnej działalności, obniżając jej koszty, zwiększając rentowność i ułatwiając koncentrację działań.

 • Finanse Księgowość Koszty
 • Kadry Płace
 • mHR
 • Budżetowanie
 • Środki Trwałe
 • CRM

HBI Healthcare Buissness Intelligence to rozbudowany system analizy danych i raportowania. Umożliwia bieżącą analizę, ocenę zdarzeń oraz trendów zachodzących w podmiocie. Jako produkt własnego autorstwa jest dostosowywany do potrzeb zarówno małej jednostki jak i szpitala wielospecjalistycznego. W podstawowym zakresie funkcjonalnym Systemu są dostępne następujące obszary analityczne:

 • Świadczenia Medyczne
 • Kontrakty
 • Statystyki Medyczne
 • Finanse
 • Majątek
 • Personel

HIP to Platforma Integracji Systemów Medycznych umożliwiająca współdzielenie dokumentów medycznych przez wszystkie uczestniczące w projekcie jednostki. Umożliwia pozyskiwanie dostępnych danych z wielu placówek oraz wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zawierającej informacje o pacjencie oraz zrealizowanych procedurach medycznych, gwarantując bezpieczeństwo, jakość oraz kompletność danych. 

Pain Assessment System (System Oceny Bólu) służy do oceny bólu na terenie placówki medycznej. Jest to urządzenie stworzone z myślą o pracownikach ochrony zdrowia i o tych, którzy mają na uwadze ból odczuwalny przez pacjentów. Głównym celem pomiarów jest ustalenie stopnia nasilenia bólu w różnych punktach czasowych oraz zwiększenie skuteczności stosowanego leczenia przeciwbólowego. 

Przedstawiony wyżej schemat obrazuje pełen zakres wdrożenia. Aplikacje Systemu Klasy HIS Eskulap uzupełnione o część administracyjną klasy ERP Impuls EVO oraz o część analityczną Klasy BI Healthcare Business Intelligence składają się na jeden z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych pakietów oprogramowania dla ochrony zdrowia na polskim rynku. 

GÓRA