Historia

si-alma-logoSpółka medhub wywodzi się z firmy  Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. Do 2011 SI Alma była członkiem Grupy ALMA S.A. i w jej strukturach realizowała przetarg ministerialny, finansowany przez Bank Światowy w ramach, którego zinformatyzowała kilkadziesiąt szpitali. Przedsięwzięcie to, zapoczątkowane w 2001 roku było początkiem informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. W ramach projektu ALMA S.A. pierwszy raz na szeroką skalę zaoferowała rozwiązanie klasy Hospital Information System o nazwie Eskulap. Oprogramowanie zostało zaprojektowane i wykonane przez Politechnikę Poznańską. Rolą ALMA S.A. było stworzenie warunków biznesowych dla produktu, udział w opracowaniu założeń funkcjonalnych programów wchodzących w skład systemu. Zarówno sam projekt Banku Światowego, jak i następujący po jego realizacji rozwój systemu Eskulap wytyczyły kierunki rozwoju firmy na kolejne lata, ugruntowując rolę Politechniki Poznańskiej jako strategicznego partnera firmy.

W roku 2003, portfolio firmy rozszerzyło się o produkt do obsługi części administracyjnej szpitala o nazwie Impuls. Z czasem jego producent – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA, został drugim strategicznym partnerem spółki. Zwiększająca się liczba Szpitali, pracujących na systemie Eskulap i wciąż rosnące specyficzne potrzeby rynku ochrony zdrowia były podstawą do wydzielenia ze struktur ALMA S.A. oddzielnej firmy. Faktycznie cały business unit związany z sektorem medycznym został wtedy przeniesiony do firmy Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. W ten sposób w 2008 roku zainicjowana została działalność funkcjonującej już autonomicznie firmy, skoncentrowanej wyłącznie na rynku ochrony zdrowia.

Sukcesywny rozwój i poszerzające się grono klientów, oraz portfolio oferowanych produktów, doprowadziło w 2011 r. do  przejścia w ręce nowego właściciela Innovation Technology Group S.A. występującego obecnie na rynku pod nazwą  CUBE.ITG S.A. Podjęto wówczas jedną z istotniejszych decyzji dla przyszłości firmy rozpoczęciu pracy nad projektem własnego systemu klasy Business intelligence, który stanowi obecnie jeden z wiodących produktów Spółki (Healthcare Business intelligence).

rightsoft-logo-colorW 2015 r. SI Alma nabyła pakiet większościowy udziałów  w RightSoft Sp. z o.o. , który wyłączając się jako Spin off dwa lata wcześniej z uczelni, nadal intensywnie rozwijał system Eskulap. Z końcem 2015 r. firma pozyskała nowych inwestorów: Probatus sp. z o.o. oraz IT Invest sp. z o.o., którzy za cel dla Spółki obrali ugruntowanie pozycji jednego z wiodących dostawców systemów IT dla ochrony zdrowia w Polsce.

W dniu 30 czerwca 2016 r. na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło połączenie spółki Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. ze spółką Rightsoft Sp. z o.o. Spółka Systemy Informatyczna Alma Sp. z o.o. w oparciu o art. 494 ustawy ksh wstąpiła z rzeczonym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Rightsoft Sp. z o.o., która została rozwiązana.

med-hubZ dniem 01.09.2016 r. następuje zmiana nazwy Spółki na medhub, czemu towarzyszy zmiana identyfikacji wizualnej i firma rozpoczyna nowy okres w swojej działalności.

TOP