HelpDesk

helpdesk

System HelpDesk jest narzędziem klasy Bugtracker, za pośrednictwem którego następuje większość interakcji użytkowników dostarczanych przez firmę systemów z zasobami kadrowymi realizującymi usługi serwisowe.

System Umożliwia:

  • ewidencję zgłoszeń serwisowych,
  • wgląd w historię zgłoszeń,
  • wgląd w zakres aktualnie obowiązujących umów SLA,
  • dostęp do uaktualnień systemu,
  • przegląd aktualności,
  • dostęp do bazy wiedzy związanej z systemami inf. i najczęściej zadawanych pytań

Eksploatacja systemu Help Desk jest intuicyjna i nie wymaga dużego nakładu pracy użytkowników. Każdy z nich posiada osobne konto w ramach, którego może dokonywać operacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, określonymi przez wytypowanego po stronie podmiotu leczniczego Administratora.

Komunikacja pomiędzy użytkownikami a Konsultantami odbywa się na poziomie zgłoszeń, które są w prosty sposób ewidencjonowane przez użytkowników. W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń użytkownicy otrzymują na wskazany adres e-mail automatyczne wiadomości z systemu wraz ze zmianą statusu zgłoszenia, bądź pojawieniem się nowego wpisu ze strony Konsultanta. Każdy użytkownik może w szybki sposób wyszukać interesujące go zgłoszenie i wpisać odpowiedni komentarz, który widoczny jest w czasie rzeczywistym osobom je realizującym.

Dodatkowo na bieżąco przesyłane są komunikaty (dostępne są również przez kanał RSS) związane z bieżącą eksploatacją systemów dostarczanych przez naszą firmę. Mogą one dotyczyć np. nowych aktualizacji programów, otoczenia legislacyjnego systemów czy informacji dotyczących zmian technologicznych.

Uprawnieni użytkownicy mają dostęp do listy z aktualnymi numerami wersji wytypowanych modułów, co stanowi duże udogodnienie, zwłaszcza w odniesieniu do aplikacji, których aktualizacje z uwagi na liczne zmiany prawne publikowane bardzo często. Użytkownicy mogą mieć również wgląd w zakres umów SLA zawartych z naszą firmą oraz być z wyprzedzeniem informowani o dacie wygaśnięcia umowy, co pozwala zaplanować odpowiednie działania.

System Help Desk posiada szereg usprawnień, które pomagają Administratorowi Szpitala w zarządzaniu systemami informatycznymi dostarczanymi przez SI Alma. Jest na podstawie sugestii klientów ustawicznie rozwijany, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi mogące przysłużyć się ulepszeniu tego narzędzia.

TOP