W styczniu 2017 r. spółka medhub zakończyła z powodzeniem procedurę certyfikacji, uzyskując prawo do posługiwania się oznaczeniami ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013. Analizie podlegały procesy odpowiadające za tworzenie i nadzorowanie powstających systemów informatycznych z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa. Uzyskanie certyfikacji stanowi potwierdzenie zaangażowania całej organizacji w doskonalenie metod i sposobów działania oraz stanowi zwieńczenie procesu łączenia spółek w jedną sprawnie działającą firmę.

Od początku działalności konsekwentnie podejmujemy się trudnych i wymagających dużego zaangażowania zadań. Przyczyniają się one nie tylko do rozwoju dostarczanych produktów, ale także sprawiają najwięcej satysfakcji.  Do projektów tego typu z pewnością można zaliczyć wdrożenie, unikalnego na skalę kraju, rozwiązania informatycznego umożliwiającego obsługę procesów produkcji leków cytotoksycznych w modelu wielopodmiotowym. Dolnośląskie Centrum Onkologii  oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu zostały wyposażone w rozwiązanie umożliwiające zamawianie wykonania leków cytotoksycznych przez jeden z podmiotów u  drugiego w oparciu o moduł Eskulap Chemioterapia – Zlecenia.

Eskulap Chemioterapia to aplikacja umożliwiająca kompleksowe wsparcie dla farmaceutów w zakresie przygotowania produkcji leków cytotoksycznych oraz kontroli kosztów tego procesu. Obsługuje produkcję preparatów z wykorzystaniem zintegrowanych z programem wag precyzyjnych, oraz metodą grawimetryczną. Jej główną zaletą jest zapewnienie pełnej ewidencji zdarzeń i danych w procesie planowania i realizacji terapii onkologicznej. Gwarantuje utrzymanie kontroli nad kosztami przygotowywania preparatów, wparcie dla rozliczeń świadczeń z płatnikiem oraz jakość, bezpieczeństwo, dzięki zachowaniu pełnej dokumentacji działań.

Zakres projektu obejmował, w pierwszym etapie, wdrożenie w DCO i integrację aplikacji Eskulap Chemioterapia z istniejącym systemem klasy HIS – Hipokrates, firmy Asseco. W drugim kroku, została uruchomiona użytkownikom w PSK1 możliwość składania zamówień na leki przez przeglądarkę web. Zwrotnie, zamówione do wyprodukowania, preparaty są dostarczane do zamawiającego transportem medycznym wraz z niezbędną dokumentacją procesu produkcyjnego. Wdrożenie rozwiązania przynosi PSK1 szereg korzyści, z których należy wspomnieć o dwóch najważniejszych. Po pierwsze, placówka nie musi ponosić dużych nakładów finansowych na wyposażenie pracowni w kosztowną infrastrukturę i sprzęt oraz zatrudnienie wielu specjalistów. Po drugie, leki są przygotowywane bezzwłocznie i zgodnie z najwyższymi standardami w pracowni posiadającej wszystkie wymagane certyfikaty.

Wykonane przez nas wdrożenie jest prawdopodobnie jedyną implementacją  wielopodmiotową  w Polsce.

Wesołych Świąt

 

Pełnych radości i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiele pomyślności 

i sukcesów w nadchodzącym

Nowym Roku

życzą

Zarząd i pracownicy medhub

Mazowieckie e-Zdrowie

       Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu Mazowieckie e–Zdrowie do grona naszych klientów dołączyły Mazowieckie Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza oraz Mazowieckie Centrum Zdrowia „Drewnica”.
Celem projektu Mazowieckie e-Zdrowie było dostosowanie podmiotów leczniczych do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o ochronie zdrowia, oraz stworzenie Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych. Projekt był jednym z największych, jednorazowych kontraktów zawartych na polskim rynku IT w ochronie zdrowia w ostatnich latach. Obejmował  wdrożenia rozwiązań klasy HIS w 23 jednostkach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego, gdzie medhub w roli podwykonawcy spółki CUBE.ITG był odpowiedzialny za realizację wdrożeń w dwóch z nich. Zadaniem spółki, w ramach projektu, było dostarczenie do Mazowieckiego Centrum Zdrowia Psychicznego „Drewnica” oraz Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap do obsługi części białej. W sumie do każdej z jednostek zostały dostarczone ponad 30 modułów obejmujących zakresem funkcjonalnym niemal całą działalność leczniczą Szpitali. Szczególnie istotnym obszarem była elektroniczna dokumentacja medyczna uwzględniająca specyfikę psychiatrycznej ochrony zdrowia. Istotnym elementem obydwu wdrożeń było zapewnienie integracji umożliwiających wymianę dokumentów elektronicznych z Regionalnym Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM). Dostawa obejmowała także nowe aplikacje zaprojektowane w technologii web-wej, cechujące się dużą elastycznością konfiguracyjną oraz ergonomią (Panel Lekarski, Ordynacja Lekarska). Zakończone z sukcesem wdrożenie, to efekt dużego zaangażowania zarówno po stronie pracowników spółki medhub jak i personelu oraz Zarządów obu placówek medycznych za co pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.

TOP