OFERTA

Kompleksowość dostarczanego rozwiązania

System HIS jest centralnym elementem architektury informacyjno-komunikacyjnej podmiotu leczniczego. Natomiast dostarczane rozwiązanie jest kompleksowym środowiskiem informatycznym obejmującym poza HIS aplikacje z rodziny ERP oraz BI. Umożliwia ono personelowi szpitala zarówno w części szarej jak i białej gromadzenie, wymianę i analizowanie oraz archiwizowanie danych. Kluczową zaletą pracy w takim środowisku jest zasada jednokrotnego wprowadzania danych oraz możliwość ich analizy zgodnie z rolą w organizacji jednostki medycznej. Zintegrowany System Informatyczny współpracuje z innymi rozwiązaniami teleinformatycznymi istniejącymi w placówce i jej otoczeniu pod warunkiem spełnienia standardów HL7 i DICOM. Wersja web-owa umożliwia korzystanie z systemu na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
Specyfika rynku ochrony zdrowia wymaga by możliwe było dostarczanie zarówno kompleksowego systemu jak i poszczególnych elementów istniejących rozwiązań. Każde wdrożenie wymaga dostosowania się do specyficznych, istniejących w danym podmiocie leczniczym warunków. Poniżej przedstawione obszary działalności spółki odpowiadają na większość potrzeb sektora ochrony zdrowia.

Systemy Medyczne

Podstawowa działalność firmy zorientowana jest na dostawach systemów informatycznych, na które składają się 3 główne produkty. W zależności od potrzeb towarzyszą im komponenty pochodzące od partnerów:

 • System klasy HIS Eskulap wraz z e-usługami,
 • System klasy ERP Impuls Evo,
 • System Healthcare Business Intelligence oraz
 • Platforma Integracji Systemów Medycznych jako rozwiązanie umożliwiające łatwą wymianę danych między współpracującymi jednostkami.

Usługi

W związku z prowadzoną działalnością oraz koncentracją na sektorze ochrony zdrowia większa część usług jest merytorycznie powiązana z dostarczanymi systemami teleinformatycznymi.
Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • projektowanie i dostawa środowisk ICT,
 • usługi związane z infrastrukturą,
 • wdrożeniowe,
 • instruktażowe,
 • konsultingowe,
 • serwisowe.

Infrastruktura

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych pozwala nam na zaprojektowanie i zaoferowanie takiego środowiska IT, które jest odpowiedzią nie tylko na obecne potrzeby, ale gwarantuje możliwość rozbudowy w przyszłości.
Dostarczamy:

 • licencje oprogramowania (Microsoft, VMware, ORACLE),
 • sprzęt serwerowy (serwery, macierze, UTM),
 • sprzęt peryferyjny (tablety medyczne, stacje lekarskie, urządzenia drukujące zintegrowane z systemem, elementy identyfikacji pacjenta, itp.),
 • sieci SAN, LAN, WiFi.

Sprzęt medyczny

Dostarczamy głównie rozwiązania dla pracowni diagnostycznych wspierając ich migrację w kierunku częściowego lub pełnego ucyfrowienia. Ważnym segmentem wśród oferowanych urządzeń są tablety medyczne oraz inne urządzenia mobilne.
Dostępne w ofercie urządzenia medyczne:

 • monitory medyczne, stacje lekarskie,
 • radiografia cyfrowa bezpośrednia i pośrednia,
 • urządzenia do pracowni diagnostyki obrazowej,
 • System Oceny Bólu (PAS) wspierający personel w kontroli i leczeniu bólu u pacjentów.
GÓRA