SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Dostarczamy funkcjonalne i skalowalne rozwiązania już 30 lat!

4 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MEDHUB


Systemy medyczne

Infrastruktura ICT

Usługi

Sprzęt medyczny

DLACZEGO WARTO

Doświadczenie

 • Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w informatyzacji placówek medycznych

 • Od początku poświęcamy się tylko jednej branży

 • Obsługujemy ponad 120 placówek i każdego dnia informatyzujemy polskie szpitale

 • Większość personelu stanowią pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży

Rozwiązania

 • Najszerszy na rynku zakres funkcjonalny systemu z wieloma unikalnymi aplikacjami

 • Hybrydowa technologia, która pozwala na dobór interfejsu użytkownika (architektura dwu lub trójwarstwowa) do specyfiki zadań realizowanych w systemie przez użytkownika

 • Ergonomia nowego interfejsu pozwalająca na eksploatację systemu w kontekście realizowanych przez użytkownika czynności bez konieczności uwierzytelniania się w poszczególnych modułach

 • Zasada jednokrotnego wprowadzania danych wykorzystywanych następnie w wielu jednostkach organizacyjnych szpitali

Współpraca

 • Ścisła współpraca z jednostkami naukowymi (kolebka HIS w Politechnice Poznańskiej)

 • Wieloletnia współpraca partnerami technologicznymi

 • Interoperacyjność i adaptacja w systemie komponentów pochodzące od partnerów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach

 • Rozwiązania umożliwiające wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi

Bezpieczeństwo

 • Duży nacisk kładziemy na jasność i przestrzeganie obowiązujących u klientów zasad i procedur

 • Stronimy od ewaluacji systemów ad hoc

 • Nasze rozwiązania są stale modernizowane i zawsze dostosowane do zmieniających się przepisów

 • Rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa i autoryzacji użytkowników zapewniają pełną ochronę danych osobowych i wrażliwych

Rozwój

 • Jesteśmy firmą, która permanentnie dba o rozwój swoich kompetencji

 • Uwzględniamy w road-map rozwoju produktów sugestie szerokiego grona użytkowników

 • Wciąż udoskonalamy wykorzystywane przez nas technologie i produkty

 • Od kilku lat firma zajmuje wysokie miejsca w rankingu Diamenty Forbs’a

WYBRANE REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI -
TOP