SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Dostarczamy funkcjonalne i skalowalne rozwiązania już 30 lat!

4 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MEDHUB

DLACZEGO WARTO

Doświadczenie

 • kilkudziesięcioletnie doświadczenie w informatyzacji placówek medycznych

 • koncentracja na branży medycznej

 • 120 aktywnych klientów o różnej skali i specjalizacji

 • pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży

Rozwiązania

 • najszerszy na rynku zakres funkcjonalny systemu

 • unikalne, wyspecjalizowane aplikacje

 • hybrydowa technologia, umożliwiająca dobór interfejsu do specyfiki zadań realizowanych w systemie

 • praca w oparciu o jeden motor

 • bazy danych (Oracle)

Współpraca

 • ścisła współpraca z jednostkami naukowymi (kolebka HIS w Politechnice Poznańskiej)

 • wieloletnia współpraca partnerami technologicznymi

 • interoperacyjność i adaptacja w systemie komponentów pochodzących od partnerów

 • rozwiązania umożliwiające wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi

Bezpieczeństwo

 • rozbudowane mechanizmy nadawania uprawnień, uwierzytelniania użytkowników i zarządzania hasłami

 • bieżąca adaptacja systemów do zmieniających się regulacji prawnych

 • zaawansowane procedury testowe przy tworzeniu produktów

 • nacisk na przestrzeganie obowiązujących u klientów zasad i procedur

Rozwój

 • wykorzystanie nowoczesnych technologii i komponentów

 • projektowanie map rozwoju produktów z uwzględnieniem sugestii klientów i partnerów

 • udoskonalanie aplikacji w kierunku zwiększania ich ergonomii

 • stałe podnoszenie kompetencji

WYBRANE REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

VIEW ALL -
TOP